Krypströmsbeständighet

Krypströmsbeständigheten anger ett materials beständighet mot bildning av elektriskt ledande kolbanor mellan två elektroder vid spänningar upp till 380 volt. En vattenlösning bestående av en 0,1 % av ammoniumklorid droppas mellan två elektroder som ligger an mot provytan. Avståndet dem emellan är 5 mm. Man bestämmer den högsta spänning där materialet kan motstå 50 droppar i följd utan att en elektriskt ledande kolbana bildas. Provet har främst betydelse för materialval till elektrisk utrustning i fuktig miljö.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *