Elaster, eller gummimaterial, är en grupp av material som definieras i första hand med utgångspunkt från sina fysikaliska egenskaper och inte från sin kemiska uppbyggnad eller sitt tillverkningssätt. Kännetecknande för den här typen av material är att de uppvisar stor elastisk återfjädring.

Gummitillverkningen karakteriseras av den s k vulkaniseringen, eller vulkningen. Denna innebär att de långa molekylkedjorna i utgångsmaterialet tvärbinds, ofta med hjälp av svavel. (Gummimaterialen liknar i det här avseendet härdplasterna, men gummi har färre tvärbindningar.) Genom att välja materialsammansättning kan gummimaterialen tilldelas egenskaper inom ett mycket brett område, från de allra mjukaste till hårda och styva material.

Elasterna indelas i naturgummi och syntetiskt gummi. Exempel på produkter av naturgummi är vinterdäck och s k energidäck till bilar. Exempel på produkter av syntetiskt gummi är sommardäck, stötoch vibrationsdämpare (för t ex bilmotorer) och smärre drivremmar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *