Incoterms

Vad är Incoterms?

Incoterms är en förkortning för International Commercial Terms (internationella handelstermer), och är en uppsättning med elva regler för fördelning av ansvar i samband med internationella transporter. Incoterms är erkända av myndigheter och domstolar världen över.

Förkortningarna i regelverket är tre bokstäver, och anger i kort följande:

 • Vem som betalar för transporten, försäkring och eventuella andra kostnader.
 • Från eller till plats som transporten berör
 • Om lastning och/eller lossning ingår
 • Vem som äger ansvar/risk och när ägande/risk går från säljare till köpare.

Vi använder oss vanligast av EXW som villkor. Vi kan hjälpa dig ombesörja frakt, och priset framgår då av offert/ordererkännande. Du kan också hitta köp- och leveransvillkor för PlastShop.se på denna länk.
Incoterms hos PlastShop.se

EXW – Ex Works​

EXW – eller Ex Works – betyder att produkten finns tillgänglig på säljarens lager.

 • Köparens ansvar är kostnader och risker under transportprocessen
 • Säljarens ansvar är att se till att köparen får tillgång till varorna
 • När köparen har tillgång till varorna övergår ansvaret till denne (inklusive att lasta dem)
 • EXW kan användas för alla transportsätt
Ägandeskap

Ägandeskapet övergår till köparen på säljarens lager, kontor eller där varorna hämtas.

Försäkring

Köparen behöver försäkring för hela transporten från det att varorna placerats av säljaren på angiven tid och plats enligt köpeavtalet.

DAP – Delivered At Place

DAP – eller Delivered At Place – innebär att säljaren levererar till en angiven plats.

 • Säljaren betalar kostnaderna och tar risken med att transportera varor till en överenskommen adress
 • Varorna anses vara levererade när de är vid adressen och redo att lastas av
 • Export- och importansvaret är detsamma som vid DAT
 • DAP kan användas för alla transportsätt
Ägandeskap

Ägandeskapet övergår när varorna är redo att lastas av vid överenskommen adress

Försäkring

Försäkring tecknas av säljaren till avtalad destination.

DDP – Delivered Duty Paid

DDP – eller Delivered Duty Paid – är en vidareutveckling av DAP, där förtullning ingår.

 • Säljaren står för alla kostnader och risken med att transportera varorna till den överenskomna adressen
 • Säljaren ser även till att varorna är redo att lastas av, uppfyller export- och importkrav samt betalar eventuella avgifter
 • DDP kan användas för alla transportsätt
Ägandeskap

Ägandeskapet övergår när varorna är redo att lastas av vid överenskommen adress

Försäkring

Försäkring tecknas av säljaren till avtalad destination.

CIP – Carriage and Insurance Paid to

CIP – eller Carriage and Insurance Paid to – innebär att säljaren står för kostnaden för frakt och försäkring till angiven plats.

 • Säljaren står för alla kostnader, inkluderat försäkring och frakt, fram till angiven bestämmelseort.
 • Säljaren måste ordna med försäkring som minst uppfyller villkoret Institute Cargo Clauses (A) fram till angiven destination för köparens räkning.
 • CIP kan användas för alla transportsätt
Ägandeskap

Köparen har fullt ägandeskap från och med att godset levererats till den förste fraktföraren på avtalad plats enligt köpeavtalet.

DPU – Delivered at Place Unloaded

DPU – eller Delivered at Place Unloaded – är även detta en avknoppning av DAP där lossning inte ingår.

 •  
 • Säljaren ansvarar för kostnaderna och risken med att transportera godset till överenskommen avlastningsplats.
 • Avlastningsplatsen kan vara var som helst, oavsett om den omfattas av försäkringen eller inte. 
 • Säljaren ordnar med tullklarering och lastar av varorna vid avlastningsplatsen.
 • Köparen står för importklarering och alla relaterade tullavgifter.
 • DPU kan användas för alla transportsätt
Ägandeskap

När godset är lossat på avtalad plats.

Försäkring

Försäkring tecknas av säljaren fram tills att godset är lossat på angiven plats.

FCA – Free Carrier

FCA- eller Free Carrier – innebär att det är säljarens uppgift att leverera varorna till säljarens speditör.

 •  
 • Det är säljarens uppgift att leverera varorna till fraktförare kontrakterad av köparen vid en överenskommen tid och plats. Detta bör noggrant anges i köpeavtalet.
 • Säljaren måste även exportklarera varorna.
 • FCA kan användas för alla transportslag.
Ägandeskap

Övergår till köparen när köparens förste fraktförare tar emot varorna.

Försäkring

Köparen behöver ha försäkring för transporten. Säljaren behöver försäkring fram till platsen för överlämning som är angiven i köpeavtalet.

CPT – Carriage Paid To

CPT – eller Carriage Paid To – innebär att transporten är betald till angiven plats.

 •  
 • Säljaren ordnar export och frakt till angiven bestämmelseort, men köparen står för risken från och med att godset är levererat till den första transportören eller terminal.
 • CPT kan användas för alla transportslag
Ägandeskap

Övergår till köparen när köparens förste fraktförare tar emot varorna.

Försäkring

Köparen behöver ha försäkring för transporten. Säljaren behöver försäkring fram till platsen för överlämning som är angiven i köpeavtalet.

Informationen ovan är hämtad från TNT.