Lexan, Makrolon, Makroclear – 3 typer av polycarbonat

Polykarbonat #

LEXAN ®, MAKROLON ®  och MAKROCLEAR ® är tre varumärkesnamn på polykarbonatplast som är snarlika i sina kompositioner. Materialen kännetecknas av sin exceptionella slagtålighet (upp till 250 gånger mer slagtåligt än glas) och relativt höga motståndskraft mot kemikalier. Materialen främsta kännetecken är att de klarar extrem yttre påfrestning utan att spricka eller gå av. Detta i kombination med en hög temperaturbeständighet, där materialen under kortare tid klarar upp till 147°C (och cirka 120°C) utan att deformeras, gör att att materialen har mycket breda användningsområden.

LEXAN ® blev varumärkesregistrerat redan 1960 utav amerikanska General Electric, men hade självfallet varit under utveckling långt innan dess.. Därav är också materialet mer känt under detta varumärke i USA. Med bara veckors mellanrum upptäckte tyska Bayer samma material som döptes till Merlon, och senare MAKROLON ®. Bolagen beslutade därför att driva utvecklingen av materialet under gemensam licens, för att möjliggöra utveckling på båda sidor av Atlanten.

LEXAN ®, MAKROLON ® och MAKROCLEAR ® har mycket breda användningsområden, just på grund av dess tålighet. Materialen används bland annat för att bygga ballistiskt säkra barriärer (läs ”skottsäkert glas”), köksattiraljer och CD/DVD-skivor. Trots detta är materialet relativt lätt att bearbeta, och kan exempelvis borras utan risk för sprickor, och kan böjas och formas utan att först värmebehandlas. Med rätt flamskyddstillsats uppnås även mycket fina brandförebyggande egenskaper. 

Lexan, Makrolon, Makroclear - 3 typer av polykarbonat

De typiska fördelarna hos polykarbonat är:

 • Extrem slagseghet (250 ggr bättre än glas, och ca 30 ggr bättre än akryl).
 • Lätt att forma och finns i mycket flexibla och böjbara utföranden.
 • Klarar höga temperaturer utan att deformeras (upp till 147 grader Celcius)
 • Hög motståndskraft mot många kemikalier som exempelvis bensin.
 • Kan borras utan att spricka.
 • Kan formas och böjas utan att först värmas.
 • Bättre brand- och flamskyddande egenskaper än många andra plaster (särskilt när tillsatser för detta ändamål används vid tillverkning).

Som typiska nackdelar kan istället nämnas:

 • Väldigt lätt att repa (anti-repningsbeläggningar förekommer dock, vilket självfallet minskar detta problem avsevärt).
 • En relativt hög inköpskostnad jämfört med exempelvis glas eller andra termoplaster.
 • Begränsad klarhet, och kan inte poleras för att återställa förlorad klarhet.
 • Gulnar och försvagas utav UV-strålning (om materialet ej behandlats för att förhindra just detta).
 • Får lätt bucklor/märken vid yttre åverkan.

Användningsområden #

LEXAN ®, MAKROLON ® och MAKROCLEAR ® används typiskt i situationer där slagtålighet och livslängd är viktigare än estetiken. Den exceptionella slagtåligheten gör att dem passar bra för olika former av skyddsutrustning eller som skyddande barriärer. I originalutförande är materialet inte UV-beständigt, utan gulnar och försvagas utav UV-strålning. Dock finns båda materialen att beställa med UV-behandling, vilket gör att exempelvis användning utomhus inte längre är ett problem.

Värt att ta i beaktande är att materialen väldigt lätt repas, och inte kan poleras för att få tillbaka tidigare finish och/eller klarhet. Materialet kan heller inte få en hundraprocentig klarhet (genomskinlighet), även om klarheten är mycket hög på ett nyproducerat material som ej utsatts för yttre påfrestning. Materialet kan dock tillverkas i de flesta färger, och är på så sätt anpassningsbart. Därav används materialet gärna inom sportindustrin för olika typer utav idrottsskydd (exempelvis hjälmvisir), samt för att tillverka skydd och skal till elektronikprodukter.

Polykarbonat går att få i en mängd olika färger, och kan till och med levereras med en spegelbeläggning. Detta ger en spegel som är i det närmaste okrossbar, som håller länge och som är en säker lösning i offentliga och utsatta miljöer.

LEXAN ®, MAKROLON ® och MAKROCLEAR ® är relativt enkla material att bearbeta på det sättet att du sällan behöver vara orolig för att materialet ska gå sönder eller spricka. Dock har materialets extrema hållfasthet också baksidan att det kräver rejäla verktyg för att bearbetas. Be gärna våra plastexperter om rådgivning om du är osäker på hur du ska bearbeta materialet på bästa sätt.

Typiska användningsområden #

 • Fönsterrutor/vindrutor till bilar och andra fordon (”bilglas”)
 • Växthus och uterum
 • Dricksflaskor för flergångsbruk
 • Skyddsfodral till telefoner och datorer
 • Hjälmvisir
 • Formar för gjutning (av exempelvis silikon)
 • Skyddsskärmar
 • Ballistiska skyddsanordningar (”skottsäkert glas”)
 • Speglar i offentliga/utsatta miljöer

Bearbetning, montering och riktlinjer #

Vid bearbetning av polykarbonat, som är det faktiska namnet på materialen som marknadsförs som LEXAN ®, MAKROLON ® och MAKROCLEAR ®, behöver du ta särskild hänsyn till materialets extrema slagtålighet. Det innebär att du inte bör bearbeta det med traditionella kap- och fräsverktyg avsedda för trä, utan materialen kräver för ändamålet avsedd utrustning exempelvis vattenskärning. Rent praktiskt är det möjligt att laserskära polykarbonat, men då bara vid tunna dimensioner (< ca 2 mm). Effekten blir annars så hög att värmen missfärgar materialet. Du kan också använda en fintandad kapsåg, men det rekommenderas då att försöka kapa materialet långsamt men med hög rotationshastighet på verktyget.

Du bör tänka på att LEXAN ®, MAKROLON ® och MAKROCLEAR ® är särskilt känsligt för UV-strålning och gulnar och försvagas med tiden. Detta under förutsättning att materialet inte fått en tillsats eller beläggning vid tillverkning för att motverka just detta. Polykarbonat går alltså utmärkt att använda utomhus, men det förutsätter att du väljer material med rätt tillsats och/eller beläggning.

Samma sak gäller i de lägen materialet ska användas för olika typer av skydd. Både LEXAN ®, MAKROLON ® och MAKROCLEAR ® finns med tillsats av glasfiber, som gör det än slagtåligare och hållfastare än i sitt ursprungsformat. Vi kallar det internt lite skämtsamt för ”plastpansar”, och berättar gärna mer om den här typen av specialmaterial.

Innan polykarbonat bearbetas rekommenderas att du låter förtorka materialet. Dock finns material på marknaden som kan bearbetas utan förtorkning, genom att man ger plattan tillsatser som sänker temperaturbeständigheten. Hur lång torktid som krävs varierar beroende på materialets sammansättning, dess tjocklek och såklart den mängd fukt som finns i materialet. Du bör också vara observant på att materialet vid upphettning kan ha en tendens att krympa upp emot 10%.

Du hittar detaljerad information på vår sida för teknisk dokumentation. Tveka inte att kontakta oss för vidare rådgivning vid montage och bearbetning!

LEXAN ® #

(Vänligen observera att detta är ett urval av alla de typer av LEXAN ® som finns att tillgå. Kontakta oss för att få fram rätt lösning för just ditt projekt)

Kanalplastplattor (Multiwall) #

GPMS (General Purpose Multiwall Sheet) #

Detta är LEXAN ® i kanalplastutförande, alltså en polykarbonatplast i flera lager som kännetecknas av mycket god slagtålighet, god formbarhet utan risk för sprickor samt god beständighet mot höga temperaturer. Materialet har även god beständighet mot de flesta kemikalier, men är känsligt för UV-strålning som kan gulna och försvaga materialet.

USMS (Ultra Stiff Multiwall Sheet) #

USMS är polykarbonat med tillsatser som gör plasten extra styv. Detta gör att den lämpar sig särkilt väl som byggnadsmaterial, exempelvis för att som takmaterial bära tunga snö- och vattenlaster.

HIMS (High Insulation Multiwall Sheet) #

I HIMS segmentet hittar vi polykarbonat med tillsatser som ger extra goda egenskaper för temperaturreglering och/eller isolering. Exempelvis kan denna kanalplast ge dig möjlighet att bevara värme under vinterhalvåret samtidigt som det begränsar strålningsvärme ifrån solen under sommarhalvåret. Med andra ord ett klockrent val för växthuset eller uterummet.

MS (Multiwall Systems) #

Särskilt designade konstruktionsplattor återfinns i denna kategori, exemelvis plattor som läggs med ett klicksystem likt det som finns inom golvtillverkning. Material finns som lämpar sig både för fasad- och takkonstruktion. Har på senare år blivit mycket populärt givet de fina energibesparande egenskaperna denna plast kan ge ett husbygge.

Solida plattor (Solid Sheet) #

GPSS (General Purpose Solid Sheet) #

Detta är LEXAN ® i standardutförande, alltså en polykarbonatplast som kännetecknas av mycket god slagtålighet, god formbarhet utan risk för sprickor samt god beständighet mot höga temperaturer. Materialet har även god beständighet mot de flesta kemikalier, men är känsligt för UV-strålning som kan gulna och försvaga materialet.

LDSS (Light Diffusing Solid Sheet) #

Under denna kategori samlas LEXAN med olika typer av behandlingar där fokus ligger på materialets ljusförändrande och ljusspridande egenskaper.

OQCSS (Optical Quality & Coated Solid Sheet) #

Här återfinns skivor för användning som exempelvis vindrutor, skyddande barriärer med mera. Dessa plattor har fått en antingen inblandning eller en ytbehandling för att bättre behålla sin klarhet och/eller stå emot UV-ljus. Detta gör att materialets livslängd förlängs avsevärt i utomhusmiljö.

AFRS (Advanced Flame Retardant Sheet) #

I denna kategori återfinns plattor med tillsattser av flamskyddsmedel och andra tillsatser som syftar till att göra materialet än mer beständigt mot brand och värme.

MAKROLON ® #

(Vänligen observera att detta är ett urval av alla de typer av MAKROLON ® som finns att tillgå. Kontakta oss för att få fram rätt lösning för just ditt projekt)

Solida plattor (Solid Sheet) #

GPG (General Purpose Grade) #

VARIANTER: LÅGVISKOSITET, MEDELVISKOSITET, HÖGVISKOSITET

Detta är MAKROLON ® i standardutförande, alltså en polykarbonatplast som kännetecknas av mycket god slagtålighet, god formbarhet utan risk för sprickor samt god beständighet mot höga temperaturer. Materialet har även god beständighet mot de flesta kemikalier, men är känsligt för UV-strålning som kan gulna och försvaga materialet. Plattorna går att få som låg- medel- eller högviskositetsplattor, där man generellt kan säga att ju högre viskositet, ju mer framträdande blir materialets positiva egenskaper.

FCG (Food Contact Grade) #

VARIANTER: LÅGVISKOSITET, MEDELVISKOSITET, HÖGVISKOSITET

Dessa plattor är godkända för och lämpar sig väl för kontakt med livsmedel.

IMG (Impact Modified Grade) #

VARIANTER: LÅGVISKOSITET, MEDELVISKOSITET

Dessa plattor är behandlade för en än högre slagtålighet än den redan befintliga i polykarbonat. Helt enkelt rikigt tuffa material som tål det mesta vad gäller slag.

FRG (Flame Retardant Grade) #

VARIANTER: LÅGVISKOSITET, MEDELVISKOSITET, HÖGVISKOSITET

Dessa plattor är särskilt framtagna för att ge goda flamskydds- och brandbegränsande egenskaper. Tillsatser av flamskyddsmedel och andra tillsatser gör att dessa material kan användas även i utrymmen där risk för brand föreligger. Plaster överlag har rejält dåliga brandskyddsegenskaper (även om polykarbonat hör till de bättre alternativen ur denna synpunkt givet sin höga temperaturbeständighet), men här hittar du undantagen som bekräftar regeln.

GFRMF (Glass Fiber Reinforced) #

VARIANTER: 20% ELLER 30% INBLANDNING AV MALD GLASFIBER

Plattor med inblandning av mald glasfiber. Detta ger en extrem hållfasthet, samtidigt som materialet i stor utsträckning behåller sin klarhet. Glasfiber gör även att materialet blir än slagsegare och än mer motståndskraftigt mot yttre åverkan.

GFRNF (Glass Fiber Reinforced) #

VARIANTER: 10%, 20% ELLER 35% INBLANDNING AV GLASFIBER

Plattor med inblandning av mald glasfiber. Detta ger en extrem hållfasthet, och lämpar sig utmärkt för exempelvis ballistiska skydd eller andra skyddsanordningar. Fibrerna gör dock att materialet förlorar en del av sin klarhet, och ju högre inblandning ju tydligare blir denna effekt. Glasfiber gör även att materialet blir än slagsegare och än mer motståndskraftigt mot yttre åverkan.

Makrolon i specialutföranden #

Makrolon finns även i ett antal specialutföranden avsedda för specifika ändamål. Nedan finns ett urval av dessa:

 • Optical Storage Media – Plast särkskilt avsedd för tillverkning av lagringsmedia, såsom exempelvis CD- och DVD-skivor.
 • Lighting – Material särskilt avsett för tillverkning av belysningsapplikationer, exempelvis den täckande plastdelen i en LED- eller lysrörsarmatur.
 • Optical Lenses – Plastmaterial för tillverkning av optiska linser.
 • Automotive Lighting – Material särskilt framtagen för fordonsindustrin som används för tillverkning av exempelvis lyktglas.
 • Medical Devices –  MAKROLON ® har ett helt eget segment för plastmaterial avsedda för medicinsk tillämpning, och de särskilt höga krav som ställs på materialet inom sjukvårds- och läkemedelsindustrin.

MAKROCLEAR ® #

(Vänligen observera att detta är ett urval av alla de typer av MAKROCLEAR ® som finns att tillgå. Kontakta oss för att få fram rätt lösning för just ditt projekt)

Solida plattor (Solid Sheet) #

Standard #

Detta är MAKROCLEAR ® i sitt standardutförande, alltså en polykarbonatplast som kännetecknas av mycket god slagtålighet, god formbarhet utan risk för sprickor samt god beständighet mot höga temperaturer.

FR (Flame Retardant) #

Dessa plattor är särskilt framtagna för att ge goda flamskydds- och brandbegränsande egenskaper. Tillsatser av flamskyddsmedel och andra tillsatser gör att dessa material kan användas även i utrymmen där risk för brand föreligger. Plaster överlag har rejält dåliga brandskyddsegenskaper (även om polykarbonat hör till de bättre alternativen ur denna synpunkt givet sin höga temperaturbeständighet), men här hittar du undantagen som bekräftar regeln.

FA (Food Applications) #

Polykarbonat särskilt framtagen för att kunna vara i kontakt med livsmedel, t.ex. förpackningar eller displayer. Plattorna har fortfarande samma höga klarhet och goda egenskaper som vanligt. Livsmedelsgodkänd enligt europeiska regelverk men också i USA enligt FDA (Food and Drug Administration).

SQ (Selected Quality) #

Plattor med något högre kvalitet och dioptri än standardkvaliteten. Används t.ex. när det är viktigt att återgivningen på andra sidan är korrekt.

Hard Coat #

Dubbelsidig silikatbeläggning gör att dessa skivor får högre beständighet mot repor, men också kemikalier som exempelvis lösningsmedel. Med Hard Coat på en platta polykarbonat kan den inte längre formas på grund av att silikatbeläggningen spricker. Beläggningen är så tunn att det ser ut som en streckkod i materialet. Hard Coat-beläggningen ger också UV-beständighet och erbjuder ett skydd mot klotter och graffitti.

Makrolife #

Behandlad med ett dubbelsidigt skydd som gör materialet beständigt mot UV-strålning, vilket gör att skivan rekommenderas för utomhusbruk. Polykarbonaten klarar temperaturer ända ner till -40 grader Celsius.

Saphir #

Ännu högre kvalitet än SQ (ovan) och med Hard Coat. Utmärkta optiska egenskaper och breda användningsområden!

Colorado #

Denna variant av polykarbonat är infärgad. Opak (helfärgad) eller semitransparent.

Alternativ till LEXAN ®, MAKROLON ® och MAKROCLEAR ® #

LEXAN ®, MAKROLON ® och MAKROCLEAR ® är varumärkesnamn på polykarbonat. Ett väldigt spännande material att jobba med på många sätt, kanske främst avhängt sin exceptionella slagtålighet. Materialen har en relativt hög inköpskostnad, men avhängt att rätt material väljs till rätt projekt, kan det också ha en extremt lång livslängd. Tillämpningsområdena är i det närmast oändliga, särskilt eftersom polykarbonat är vanligt både som solid skiva och i kanalplastutförande.

Vi presenterar även lösningar från andra tillverkare som passar ditt projekt, då vi vill leverera rätt lösning till dig som kund oavsett varumärke. Vi samarbetar med flera stora tillverkare, och är noga med vårt oberoende som rådgivare till dig.

På PlastShop tittar vi alltid på helheten i ditt projekt, och rekommenderar material utefter vad som ger mest värde för dig. I vissa fall är en högre inköpskostnad att föredra, då det kan motiveras med en längre hållbarhet och mindre underhåll. I andra fall är tillämpningsområdet sådant att ett billigare material som byts ut oftare är en mer sund lösning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *