Fenylensulfidplast

Fenylensulfidplast är baserad på polymeren polyfenylensulfid, PPS. Den här plasten är ett mycket styvt material med god utmattningshållfasthet och som tål att användas vid temperaturer upp till
+200°C. Den är mycket motståndskraftig mot kemikalier och angrips vid temperaturer upp till +190°C inte av några kända lösningsmedel. Materialet har vidare bra utmattningshållfasthet och god dimensionsstabilitet. Det finns i glasfiberfyllda kvaliteter.

Detaljer som tillverkas av dessa uppvisar mycket liten krympning efter att de formats. En nackdel är dock att materialet är ganska sprött och därför har dålig slagseghet. Det angrips också av starka, oxiderande syror. Vidare måste det formas och bearbetas vid höga temperaturer.

Fenylensulfidplast används till t ex detaljer i pumpar som skall vara motståndskraftiga mot korrosion, vidare till bildetaljer för vilka man kräver kemikalieresistens vid höga temperaturer.

Materialet används också i elektriska anslutningsdon. Det används slutligen till detaljer för vilka man kräver stor precision och måttnoggrannhet. Ett exempel på en sådan tillämpning är boetten till elektroniska
armbandsur.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *