Skog och papper

Skog och papper

Skog och papper är i sig två enorma branscher, men för oss går de lite hand i hand även om inte all skog går till papper.

Inne på sågverk finn ofta ett stort antal hjul eller rullar utsätts för hög påfrestning från till exempel stockar. Det är heller inte helt ovanligt att man har en hel del glidlister för exempelvis kedjetransportörer eller okrossbara plastfönster som splitterskydd.

Vi på PlastShop.se kan leverera både hjul, rullar och plastmaterial. Hjulen kan exempelvis vara av gjutjärn med en slitbana av polyuretan som till skillnad från gummi inte fläckar av sig på trä. Glidlister skulle kunna vara av PA6 (Nylon) eller PE med tillsats av MoS2.

Inom pappersindustrin förekommer ofta olika typer av kemikalier i kar och tankar. Traditionellt tillverkas dessa tankar i PP och förstärks med olika inlägg i rostfritt stål. Vi kan erbjuda ett nytt material – CubX. Det är ett dubbelväggigt material med fackverkskonstruktion som oftast inte behöver förstärkas. Du kan fräsa ett V-spår, vika platta och svetsa innerhörnet så är det klart!

Tillverkningen av tankar och kar i PP har aldrig gått så fort som med CubX!

På vår sida med teknisk dokumentation kan du läsa om de olika plastmaterialens beständighet mot olika kemiska ämnen.

PlastShop.se

Skog och papper

KUNSKAP

Vi har bred erfarenhet av nöt-, slit- och glidmaterial som används och kan ge dig en långsiktigt hållbar lösning.

Skog och papper

HELHETSLÖSNING

Vårt mål är att vara din helhetslösning. Vi har material, bearbetar och ser till att din beställning kommer fram i tid.

Skog och papper

EKONOMISK

Vi ser till hela kostnaden med inköp, bearbetning, montage och livslängd.

Andra branscher

Gruvor
Hjul och länkhjul
Mekanisk legotillverkning
Lager
Bearbetning
Fordon