Elaster är polymera material med gummiliknande egenskaper. De behöver inte vara vulkaniserade liksom traditionella gummimaterial utan till gruppen räknas även termoplastiska elaster, s.k. TPE material. TPE materialen utgör idag en tämligen stor grupp material. Den tidigare vanliga uppdelningen av polymera material i gummi respektive plastmaterial är inte längre hållbar efter introduktionen av TPE material. De senare utgör gränsfall som inte passar in i någon av de äldre definitionerna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *