Rotationsgjutning

Rotationsgjutning används för att tillverka hålkroppar av olika storlekar. Ofta används tekniken dock för stora tankar och liknande. Vid gjutningen används en formuppsättning som samtidigt roterar runt två axlar, en ”huvudaxel” och en ”lillaxel”. Det finns också en variant av metoden, hos vilken den ena rotationsrörelsen ersatts av en fram– och återgående vippningsrörelse.

Med rotationsgjutning kan man framställa helgjutna detaljer i ett enda stycke, helt fria från materialskarvar och inre spänningar. Rotationsgjutning sker vid normalt atmosfärtryck. Metoden lämpar sig för att tillverka produkter med enkla former. Formslitaget är mycket litet, varför förfarandet kan tillämpas för mycket stora serier. Men metoden lämpar sig också utmärkt
för småserietillverkning.

Rotationsgjutning kan i princip användas för alla smältbara plastmaterial och även härdplaster. De vanligast använda materialen är emellertid polyolefiner och vinylkloridplast.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *