Inre spänningar

Drag- eller tryckspänningar som uppstått i plastdetaljers väggar under och efter formningen. Vid t.ex. varmformning sträcks det plastiskt formbara, men osmälta materialet. Det uppkommer då orientering av plastmaterialets kedjemolekyler som i sin tur ger upphov till inre spänningar. Vid såväl form- som strängsprutning uppkommer likartad orientering och därav orsakade spänningar. Dessutom uppkommer spänningar i godsväggarnas tvärsnitt orsakade av avsvalnings- och därmed sammanhängande materialkrympning efter det materialet fyllt formen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *