Ultraljudssvetsning

Ultraljudssvetsning innebär att man tillför akustisk energi till svetsstället, vanligen vid omkring 20 till 30 kHz. Vid den här typen av svetsning vibrerar fogytorna mot varandra och friktionen mellan dessa ger den erforderliga uppvärmningen. Metoden är mycket snabb och lätt att automatisera. Den torde bl a därför vara den vanligaste inom industrin. Den tillämpas vid fogning av små till medelstora detaljer av framför allt termoplaster med stor elasticitetsmodul och låg smälttemperatur. Även vissa glasfiberarmerade plaster kan ultraljudssvetsas

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *