Brandmotstånd

Förmåga hos ett plastmaterial eller plastkomponent att under en viss tid ha förmågan att stå emot brand med bibehållen funktion. Brandmotståndet mäts med hjälp av standardiserade provmetoder. De ger en grov uppfattning om ett materials brandegenskaper. Samstämmigheten med verkliga bränder är inte alltid den bästa och kan för en del metoder ifrågasättas.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *