Vakuumformning

Vakuumformning innebär i princip att man utgår från en folie eller skiva av en termoplast, som man formar i en ”halvform” med hjälp av luft, värme och vakuum. Formningen sker genom att
luften mellan folien/skivan och halvformen avlägsnas genom vakuumpumpning, så att atmosfärstrycket pressar in skivan mot formytan. Om man samtidigt med vakuumpumpningen av utrymmet på ena sidan folien eller skivan bygger upp ett övertryck på den andra talar man om tryckassisterad vakuumformning. Tryckområdet vid vakuumformning sträcker sig från ca –1 bar till ca +3 bar.

Varmformning är en variant av vakuumformning där pressverkan åstadkoms med hjälp av två varma formhalvor. Konventionell vakuumformning och varmformning kan användas för detaljer med ganska enkel form medan tryckassisterad vakuumformning kan användas för ganska avancerat utformade produkter. Den senare metoden utmärks också av att den gör det möjligt att tillverka former med mycket skarpa kanter och hörn.

Vid vakuumformning och varmformning är slitaget på formdelarna litet varför metoden kan användas för tillverkning av detaljer i stora serier. Men eftersom formarna är billiga att tillverka kan metoden också tillämpas för småserietillverkning. Vakuumformning och varmformning tillämpas i första hand för amorfa termoplaster, som styrenplast och olika varianter av sådan plast (t ex ABS och slagseg styrenplast). Men metoden tillämpas även för delkristallina plaster.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *