Brandhämmande tillsats

Tillsats som i plastmaterial minskar brandbenägenheten (brännbarhet, brandspridning) hos materialet. Vanliga och aktiva ämnen är de som är baserade på brom-, klor- och fosforföreningar. De ämnen som innehåller klor- och bromatomer ger vid brand upphov till dels korrosionsrisk hos metallföreningar och dels ämnen som påverkar miljö och människor skadligt. Brandhämmande ämnen baserade på fosfatföreningar ger mindre korrosions- och andra skador men är än så länge inte fullt så aktiva som de som innehåller brom eller klor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *