Armerad plast, AP, och framför allt kompositmaterial, är material om vars innebörder det finns delade meningar. De flesta torde vara överens om att benämningarna syftar på långfiberarmerade material, d v s material med fibrer längre än ca 10 mm.

”Armerad plast” och ”kompositmaterial” uppfattas av många som synonymer. Så t ex anser nog många plastbearbetare som tillverkar ett kugghjul av en glasfiberarmerad plast att de arbetar med
kompositmaterial. Andra anser att ”kompositmaterial” syftar på krävande tillämpningar baserade på framför allt kol- eller s k aramidfibrer.

Tyvärr ger standardnomenklaturen i Plast- och gummiteknisk ordlista inte besked på den här punkten. Definitionen på ”kompositmaterial” är mycket allmän hållen. En god rekommendation är därför att varje gång begreppet nämns så gäller det att förvissa sig om i vilken betydelse det just då används.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *