Antistatbehandling

Antistatbehandling innebär i plastsammanhang att man behandlar en detalj så att denna inte skall bli statiskt laddad och t ex dra åt sig damm.

Attraktionen hos en plastyta uppstår genom att ytan har så hög ytisolationsresistans att den laddas upp, vanligen av torr luft som strömmar kring detaljen. Antistatbehandlingen gör ytan elektriskt ledande, vilket hindrar elektriska laddningar från att uppstå hos densamma.

Det finns olika metoder för antistatbehandling av plastdetaljer. En går ut på att man blandar in antistatmaterial i en plastmassa innan denna bearbetas till detaljer. En annan innebär att man lackerar med en elektriskt ledande antistatlack. En tredje består i att man gnider in plastytan med ett antistatmedel.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *