Basplaster

Med begreppet basplast avses plastmaterial som tillverkas i stora mängder och som har en bred användning i samhället. Exempel är eten-, propen-, mättad esterplast (PET), styren- och vinylkloridplaster. Detta till skillnad från konstruktionsplaster som tillverkas i mindre volymer och som används selektivt i olika elektriska, kemiska eller mekaniska konstruktioner. Exempel är omättade esterplaster, epoxi-, karbonat-, amid- och mättad esterplast.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *