Termoelaster

Termoelaster, eller termoplastiska elaster, är en ganska ny grupp av material, som egenskapsmässigt ligger mellan plaster och elaster. Materialen kombinerar termoplasternas frihet från härdningsreaktioner med de mjuka och flexibla egenskaper som gummimaterialen uppvisar. Termoelaster används bl a som ersättningsmaterial till vulkat gummi i olika sammanhang. En viktig anledning till detta är att materialen ofta är enklare och därmed billigare att bearbeta till detaljer än vad gummi är.

Det finns olika typer termoelaster, med olika egenskaper. Exempel på produkter av termoelastiska material är skosulor, bälgar, detaljer till bilar, delar till knappsatser för styr- och reglerutrustningar i industrimiljö, samt handtag och höljen till tryckluftsdrivna maskiner.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *