Aryleterketonplaster

Aryleterketonplaster är en kategori av plaster, som är baserade på t ex följande polymerer: polyeterketon, PEK, polyetereterketon, PEEK, polyetereterketonketon, PEEKK, och  polyeterketoneterketonketon, PEKEKK. Alla plasterna i den här kategorin är uppbyggda av samma grundkomponenter men i olika proportioner.

Aryleterketonplasterna har god mekanisk hållfasthet. De är styva, även vid stark värme. De tål höga temperaturer under lång tid, högre än +250°C. De uppvisar också god slagseghet, även i kyla. De har vidare goda nötnings– och friktionsegenskaper, fullt jämförbara med motsvarande för acetalplast (POM) och amidplast (PA). Det finns speciella kvaliteter med så liten friktion att de i det här avseendet kan jämföras med fluorplast (PTFE), vilket innebär en friktionskoefficient på ned till 0,06.

Materialen används för både industriella tillämpningar och inom hushållsområdet. Exempel är axellager respektive utloppsventil i en varmluftsspis (ventilen skall klara +280°C). Slutligen skall nämnas att de här plasterna kan metalliseras och de används då till t ex lamphus för glödlampor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *