Härdplast

En härdplast är ett polymert material, vars långa molkeylkedjor försetts med s k tvärbindningar. Man säger att materialet är förnätat. Den härigenom uppkomna molekylstrukturen får en tredimensionell uppbyggnad, som grovt sett kan liknas vid den hos en kräftbur.

Härdplasternas molekylkedjor är genom förnätningen så starkt sammanflätade att de inte kan lösgöras från varandra genom uppvärmning. Materialet kan med andra ord inte smälta. En härdplast kan därför inte formas genom att upphettas.

”Härd” i härdplast syftar på att materialet görs hårt, d v s härdas, med hjälp av en härdare. En härdare är ett ämne som tillsätts till ett polymert material för att skapa tvärbindningar i detta och därigenom göra ämnet hårt.

Härdplaster förekommer i form av fasta eller flytande material. Beroende på typ av material kan de bearbetas med högtrycksmetoder eller lågtrycksmetoder. De härdplaster som vi oftast möter i vårt dagliga liv är i regel flytande och bearbetningen till produkter sker därför vid atmosfärtryck.

Flytande härdplaster används bl a i färg (härdlacker) och till impregnering av olika typer av fibermaterial, t ex mattor av glasfiber. Fiberarmerad härdplast används för tillverkning av t ex rör och
tankar, segelflygplan, båtskrov och bilkarosser.

Härdplaster används också som gjutmassa för ingjutning av olika komponenter inom elektroniken och elkrafttekniken. De är även vanliga i olika typer av lim.

Härdplaster kan också bearbetas till slutprodukter genom högtrycksmetoder. Exempel på produkter är kastrullhandtag, askfat och s k ”melaminporslin”.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *