Stärkelsebaserad plast

Plaster kan tillverkas utgående från stärkelse från t ex majs, potatis och vete. Man talar därför ibland om majsplast, potatisplast och veteplast. Försök inom området pågår sedan några år på olika ställen i världen. Så t ex försöker man att här i Sverige tillverka plast på basis av stärkelse från vete och potatis.

Den huvudsakliga drivkraften bakom försöken att utveckla stärkelsebaserade plaster sägs ligga i omsorgen om miljön. För det första strävar man efter att tillverka plaster av andra utgångsmaterial
än kol och olja. För det andra vill man få fram plaster som inte skall ställa till med besvär när de produkter som tillverkats av dessa plaster en gång väl har tjänat ut.

De stärkelsebaserade plaster man hittills fått fram besväras av två nackdelar. Den första består i att de uppvisar en uttalad anisotropi. Som exempel kan nämnas att man har försökt att göra kulspetspennor med skaft av majsplast. Men de anisotropa egenskaperna gör att det är svårt att bibehålla pennorna raka. Den andra nackdelen är att plasterna är mycket fuktkänsliga under både tillverkning och användning.

Det är i dag omöjligt att säga något om framtiden för de stärkelsebaserade plasterna och deras användning i tekniska sammanhang. Om det inte sker något tekniskt genombrott är en försiktig gissning att de i framtiden kommer att visa sig representera en återvändsgränd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *