Fyllmedel tjänar syftet att modifiera egenskaperna hos plastmaterial. Tidigare användes fyllmedel huvudsakligen i härdplaster men är numera vanliga också i termoplaster. Fyllmedel utgörs av pulverformiga ämnen som kan vara av organiskt såväl som oorganiskt ursprung. Exempel på organiska fyllmedel är trä eller cellulosapulver medan exempel på oorganiska är krita, talk och kaolin.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *