Andra namn #

Akrylnitril butadien styren.

Kända varumärken #

Kydex.

Om ABS plast #

ABS är förkortning för akrylnitril-butadien-styren och är en plast som består av tre olika monomerer. Just att den består av tre monomerer gör att den kallas för terpolymer.

Blocken av akrylnitril ger styvhet och motståndskraft mot kemikalier och ger stabilitet vid högre temperaturer. Plast innehållande akrylnitril är lite hårdare än normalt. Blocken av butadien tillför seghet, oavsett temperatur. Vissa plaster blir spröda vid låga temperaturer, men butadien hjälper ABS plast att inte bli sprött även vid låga temperaturer. Så har vi slutligen blocket med styren, som tillför ytterligare styvhet och mekanisk styrka.

Denna plast har alltså en god kombination utav mekaniska och kemiska egenskaper, eftersträvansvärda i en mängd applikationer.

Den kemiska formeln för ABS är (C8H8)x·(C4H6)y·(C3H3N)z. 

ABS plast är resistent mot syror, alkaliska lösningar, alkohol, fett, olja, saltlösningar och mättade kolväten. Dock är ABS känsligt för koncentrerade mineralsyror, aromatiska och klorerade kolväten, estrar och ketoner. Aceton är ett lösningsmedel för sampolymeren. På grund av butadienet är plasten känslig för UV-ljus vilket gör materialet olämpligt att användas utomhus. Då gulnar det, åldras och blir sprött.

ABS platta och rundstång

Främsta egenskaper #

  • Stötabsorberande
  • Formstabilt
  • God kemisk beständighet

Bearbetningsmetoder #

  • Vacuumformning
  • Galvanisering

När ABS ska bearbetas bör man tänka på att alltid sörja för god ventilation i utrymmet där plasten ska bearbetas. ABS har en förhållandevis låg smältpunkt, och när plasten värms upp bildas gaser och ångor som inte bör inandas utav människor. ABS kan bearbetas mekaniskt, och du bör då tänka på att alltid arbeta med låg skärspänning och låg matningshastighet för att undvika skador på plasten.

Vanliga användningsområden #

ABS plast är en mycket vanlig plast inom elektronikbranschen, då dess mekaniska egenskaper, priset och dess relativa lätthet att bearbeta gör att den lämpar sig utmärkt för diverse olika höljen, täckkåpor och andra detaljer. Materialet kan även med enkla medel infärgas, vilket gör att dessa detaljer kan anpassas i design och profilering på ett bra sätt. Det är även en mycket populär plast att använda i transport- och logistiksammanhang, där känsliga detaljer behöver ett gott skydd mot yttre påfrestning. Plasten är särskilt lämplig till detta på grund av enkelheten i att forma plastmaterialet utefter detaljen som ska skyddas, samt dess goda stötabsorberande egenskaper.

Baksidan av att använda ABS plast är att tillverkning av materialet har en starkt negativ miljöpåverkan. Som en enkel måttstock kan man säga att tillverkningen av 1 kg ABS krävet motsvarande 2 liter olja i för att täcka både material och energiåtgång. I många fall finns det också alternativ som är bättre ur ett miljöperspektiv, vilket våra plastexperter mer än gärna berättar mer om.

Plastics Today har en bra artikel som avhandlar ABS plast som designmaterial som du kan hitta här.

Ursprunget för ABS #

När ABS plast var nytt bereddes plasterna oftast genom att man blandade torra ingredienser. Nitrilen förvandlades till ett butadienbaserat gummi och De första beredningarna av dessa plaster tillverkades genom mekanisk blandning eller torra ingredienser. Detta gör latexblandningen till ett butadienbaserat gummi och akrylnitril-styrensampolymerharts. Innan akronymen var SAN på grund av de olika blocken. Även om den här produkten redan hade mycket goda egenskaper om vi jämför den med andra plaster eller material som var tillgängliga det året, hade den vissa skillnader med den nuvarande. Bland dessa skillnader ser vi en dålig förmåga att bearbetas och brist på homogenitet.

Det måste tas i beaktande att dessa plaster kommer att ha en mer ansvarsfull användning och för att tillverka föremål av större relevans måste de ha mer sofistikerade egenskaper. På grund av dessa egenskaper och brister, skapades nya tillägg och modifieringar i processen. Den mest framgångsrika processen var polymerisationen av akrylnitril-styren i närvaro av gummi. Vid den tiden hade gummi ett högt innehåll av akrylnitril och senare ersattes det av ett annat med ett lågt innehåll som polybutadien.

Idag tillverkas ABS plast genom att polymerisera styren och akrylnitril i närvaro av polybutadien. På detta sätt, efter denna process och med dessa komponenter, var en polybutadienstruktur som en produkt med några SAN-kedjor ympade på sig.

ABS hos PlastShop.se #

Vi levererar ABS plast från flera olika leverantörer, allt för att hitta materialet i den utformning som passar just dig. Har du frågor och funderingar kring när, var och hur materialet bäst ska användas är du alltid välkommen att kontakta oss på [email protected]. Våra plastexperter kontaktar då dig på det sätt som passar dig bäst, genom exempelvis mail, telefon eller ett fysiskt eller digitalt möte. Berätta för oss om ditt projekt, så hjälper vi dig hitta rätt material till rätt pris i rätt tid. Vi är oberoende materialkonsulter, och vårt uppdrag utgår alltid från dig och dina behov, inte vad som just nu finns på lagerhyllan.

Teknisk dokumentation #

Några produkter #

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *