PET-G 2050 x 1250 x 6 mm transparent

Platta i PET-G med längden 2050 mm, bredden 1250 mm och tjockleken 6 mm, transparent material.
Loading...

PET-G 2050 x 1250 x 6 mm transparent

SKU: P1200510
Längd: 2050 mm
Bredd: 1250 mm
Tjocklek: 6 mm
Färg: Transparent
Vikt: 19.53 kg

Material
ABS
PA
PC
PE
PEEK
PEI
PEKEKK
PET
PK

PMMA
POM
PP
PPE
PPS
PPSU
PS
PSU
PTFE
PVC
PVDF

Beskrivning

Detta är en platta i PET-G 2050 x 1250 x 6 mm. PET-G (polyetenterftalat, G – tillsats av glykol) är en variant av PET som har modifierats genom tillsats av glykol under tillverkningsprocessen. Detta resulterar i materialet PET-G med sina unika egenskaper och fördelar.

Fördelar med PET-G:

  1. Transparens och optisk klarhet: PET-G har utmärkt transparens och optisk klarhet, vilket gör det lämpligt för applikationer där synlighet eller estetik är viktiga. Materialet ger en klar och genomskinlig yta som inte blir gulaktig eller missfärgad över tiden. Detta gör det till ett populärt val för tillverkning av transparenta produkter och förpackningar.

  2. Hög slagstyrka och brottstyrka: PET-G har god slagstyrka och brottstyrka, vilket gör det till en tålig och hållbar lösning för olika applikationer. Det kan motstå mekaniska påfrestningar, såsom stötar och slag, utan att deformeras eller brytas. Detta gör det till ett pålitligt material för tillverkning av komponenter och produkter som behöver tåla påfrestningar.

  3. Kemisk resistens och formbarhet: PET-G har god kemisk resistens mot många kemikalier och lösningsmedel. Det kan också formas och bearbetas på olika sätt, inklusive formsprutning, vakuumformning och 3D-utskrift. Dess formbarhet möjliggör skapandet av komplexa geometrier och detaljerade produkter.

Nackdelar med PET-G:

  1. Värmeintolerans: PET-G har en relativt låg smältpunkt och kan bli mjukt vid höga temperaturer. Det innebär att det kan deformeras eller tappa sin styrka vid höga temperaturer. Det är viktigt att undvika att utsätta PET-G för extrema temperaturer för att behålla dess prestanda.

Sammanfattningsvis erbjuder PET-G en kombination av transparens, stötdämpning, kemisk resistens och formbarhet. Det är ett allsidigt material som kan användas inom olika branscher och applikationer. Oavsett om det används inom förpackningsindustrin, skylttillverkning eller prototyptillverkning, kan PET-G möta kraven på estetik, hållbarhet och prestanda. Med expertisen och kvalitetsfokuset hos PlastShop.se kan du vara säker på att materialet uppfyller dina förväntningar och krav på plastmaterial.

På vår sida med teknisk dokumentation hittar du tekniska datablad, broschyrer och mer.

Teknisk data för PET

Test
Värde
Enhet
Norm
Elasticitetsmodul
MPa
DIN EN ISO 527
Draghållfasthet
MPa
DIN EN ISO 527
Böjhållfasthet
MPa
DIN EN ISO 527
Dragtöjning
%
DIN EN ISO 527
Brottförlängning
%
DIN EN ISO 527
Böjhållfasthet
MPa
DIN EN ISO 178
Elasticitetsmodul
MPa
DIN EN ISO 178
Kompressionsstyrka
MPa
DIN EN ISO 604
Kompressionsmodul
MPa
DIN EN ISO 604
Slagstyrka
kJ/m²
DIN EN ISO 179-1eU
Skårslagseghet
kJ/m²
DIN EN ISO 179-1eA
Kultryckshårdhet
MPa
ISO 2039-1
Test
Värde
Enhet
Norm
Glasövergångstemperatur
°C
DIN EN ISO 11357
Smälttemperatur
°C
DIN EN ISO 11357
Max drifttemperatur, korttid
°C
Max drifttemperatur, långtid
115
°C
Min drifttemperatur
-20
°C
Termisk expansion (23-60°C)
10^-4/K
DIN EN ISO 11359
Värmeledningsförmåga
W/(K · m)
ISO 22007-4:2008
Specifik värme
J/(g · K)
ISO 22007-4:2008
Test
Värde
Enhet
Norm
Specifikt ytmotstånd
Ohm
DIN IEC 60093
Specifik volymresistens
Ohm
DIN IEC 60093
Dielektrisk styrka
kV/mm
ISO 60243-1
CTI
V
DIN EN 60112
Test
Värde
Enhet
Norm
Brandklassning
HB
UL94
Vattenabsorption
0.5
%
DIN EN ISO 62

Värdena ovan är snittvärden baserade på statistiska tester på regelbunden basis. Datan ovan är främst avsedd för information och jämförelsens skull och kan inte anses vara bindande såvida annat inte framkommit via t.ex. offert/ordererkännande.