Slitplast, glidplast och nötplast

Slitplast, glidplast eller nötplast, kärt barn har många namn och kanske ännu fler användningsområden. Att använda plast för att skydda utsatta ytor är en av de absolut vanligaste sätten att använda plast på. I de flesta fall är det ett mycket kostnadseffektivt sätt att skydda känsligare och/eller dyrare delar och komponenter på en maskin, en transportbana, ett flak eller liknande.

Olika typer utav slitplast

Slitplaster, glidplaster och nötplaster finns i en uppsjö av varianter, och på PlastShop har vi och kommer vi ha anledning till att återkomma till ämnet slitplast många gånger. Att i en enda artikel beskriva varje plasts för- och nackdelar skulle bli allt för omfattande, repetativt och handen på hjärtat faktiskt lite tråkigt. 

Vi kommer därför i våra inläggsserier att fokusera på specifika produktgrupper, för att du som läsare ska ha möjlighet att dyka in i plastens värd på ett strukturerat och greppbart sätt. I denna artikel kommer vi att fokusera på att berätta mer om PE Bulk som är en högpresterande polyetenplast särskilt framtagen i syfte att prestera bra som slit- och glidplast.

Jämfört med exempelvis PE-1000 som är en mer traditionell plastvariant, har PE Bulk som grundmaterial en ännu högre molekylärdensitet (tänk fler plastmolekyler per kvadratmillimeter) än vad PE-1000 har. Detta ger ett material som är ännu lite tåligare, och ofta får en längre livslängd. Utöver detta finns materialet med ett antal tillsatser som kan förstärka egenskaper hos materialet ytterligare. Nedan följer en genomgång material för material:

Slitplast, glidplast och nötplast - PE Bulk MoS²

Färger: RAL5003 (Mörkblå), RAL7031 (Blågrå)

PE Ultra HD i sitt grundutförande är en slitplast med väldigt goda glidegenskaper, och är självfallet mycket motståndskraftig mot mekanisk nötning och slag. Materialet har en mycket låg vätskeabsorbtion vilket gör materialet formstabilt även i fuktiga miljöer. En hög motståndskraft mot de flesta kemikaler och goda ljuddämpande egenskaper är också kännetecken för materialet. Dessutom är materialet godkänt för kontakt med livsmedel enligt 2002/72/EC.

De typiska användningsområdena för denna typ av slitplast är bland annat transportband, sidoskydd, samt till olika typer utav kedje- och remstyrningar. Det är även populärt att använda som lining på silos och andra behållare för diverse typer utav bulkmaterial.

Färger: RAL9005 (Svart)

PE Ultra HD AST innehåller en tillsats utav elektriskt ledande kol. Utöver att det gör materialet elektriskt ledande har denna tillsats flera ytterligare effekter. Bland annat gör det materialet svart och mer resistent mot UV-ljus. Därav lämpar sig denna variant bättre för användning utomhus, exempelvis som lining på vagnar och flak.

Färger: RAL9005 (Svart)

Med Bulk UB kommer materialet med tillsats utav smörjmedel som gör materialet självsmörjande och ger det extremt bra glidegenskaper. Dessutom är materialet såväl UV-resistent som antistatiskt, vilket breddar användningsområdet ytterligare.

Färg: Gul/grön

PE Bulk Bead innehåller tillsats utav mikroskopiska glaskulor, som förbättrar materialets glidegenskaper ytterligare. Detta samtidigt som dess nötningsegenskaper förbättras ytterligare, och ger ett material med extremt bra hållbarhet även under mycket stor nötningspåfrestning. 

Färg: Antracit (Ingen RAL-beteckning)

PE Bulk MoS² innehåller tillsats utav ett torrsmörjmedel som ger förbättrade glidegenskaper och gör materialet självsmörjande. 

Slitplast, glidplast och nötplast - PE Bulk Bead

Men vilken slitplast ska jag välja?

Att hitta rätt är inte alltid så enkelt, och för bästa möjliga resultat och ekonomi är det viktigt att lägga lite tid på att välja rätt material för rätt applikation. Plast i Bulk-serien tillhör helt klart premiumsegmentet vad gäller slitplast, och här behöver du som projekterar ta flera saker i beaktning innan du väljer vilket material du ska använda. Det kan vara klokt att ställa sig frågor kring förväntad livslängd på applikationen, eventuella kostnader vid underhåll och byte utav slitplasten med mera, och ställa dessa i relation till det högre inköpspriset.

Det du kan vara säker på är att om du väljer PE Bulk till dit projekt så har du valt ett av de mest högpresterande materialet i kategorin. Du kan förväntade dig att dessa håller bra mycket längre än vad motsvarande, enklare lösningar hade gjort. Huruvida den högre inköpskostnaden är motiverad varierar självfallet från projekt till projekt.

På Plastshop hjälper vi dig att hitta rätt plast till rätt plats, och säkerställer att du får en så kostnadseffektiv och driftsäker lösning som möjligt. Fråga oss, det brukar löna sig!

Taggar:
Dela: